مقدار و نوع مواد غذایی

اندازه و مقدار بعضی از مواد غذایی را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید

 
200 گرم لوبیا قرمز خشک

معادل

400 گرم لوبیا قرمز خیس خورده یا پخته


200 گرم عدس خشک

معادل

400 گرم عدس خیس خورده یا پخته


200 گرم نخود خشک

معادل

400 گرم نخود خیس خورده یا پخته
Fitness Cereal –Whole Grain Nestle


Quaker جو دوسر نان هفت غله سه نان معمولا در فروشگاه های جانبو عرضه میشود