حرکات

جلوبازو


سینه


پشت بازو


عضله سرینی / باسن


جلو پا


 پشت پا


زیربغل


سرشانه


شکم


 کول و شراگ


فول بادی


برخی حرکات بانوان