راهنمای ارسال عکس

 عکس های ارسالی را از 3 جهت به مانند شکل زیر تهیه کنید تا در زمان ارتباط ما با شما برای ما ارسال گردد

 

(در تصاویر ارسالی نیازی به چهره نمی باشد)

 

 پوشش در تصویر ارسالی همانند این تصویر باشد

برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به ارسال عکس میتوانید به ما پیام دهید