ساعت نشانگر ضربان قلب

زمانی که ما برای انجام حرکات هوازی شما دامنه ضربان قلبی تعیین میکنیم بهترین ضربان را با توجه به ویژگی های فردی و فعلی شما در نظر گرفته و محاسباتی که انجام میدهیم برای بهترین حالت چربی سوزی میباشد. زمانی که شما فعالیت ورزشی هوازی انجام میدهید قادر به کنترل ضربان قلبتان نیستید. در این شرایط برای تسلط به تعداد ضربان قلب و دستیابی به بهترین نتیجه بهتر است که از ساعت های  نشانگر ضربان قلب که هر لحظه ضربان قلب را به شما اطلاع میدهد استفاده کنید


به خاطر داشتید باشید هر چه که تیم راه سبز سلامتی برای شما تجویز میکند بر اساس کم هزینه بودن و جدیدترین روش های علمی روز برای رسیدن به بهترین نتیجه در کمترین زمان ممکن میباشد


در لینک های زیر میتوانید چند مدل از ساعت های نشانگر ضربان قلب را مشاهده کنید

Heart Rate Monitor

 

POLAR

 

Beurer