Fasting

با عرض سلام، این نوع تغذیه فقط زمانی کاربرد دارد که در چارت برنامه شما آمده باشد


معمولاً این نوع تغذیه برای روزی میباشد که شما تمرین ورزشی نداشته باشید


به عنوان مثال اگر شما در روز پنجشنبه آخرین ماده غذایی که میل کرده اید در ساعت 8 شب بوده تا ظهر جمعه ساعت 12 مجاز به خوردن مواد غذایی نمیباشید


بخاطر داشته باشید باید 16 ساعت از آخرین وعده غذایی شما بگذرد

در این مدت زمان مصرف چای سبز، قهوه سبز و قهوه تلخ مانعی ندارد (بدون قند، شکر و یا هرگونه مواد افزودنی)